Mielenterveys

Mielenterveys on hyvin moniulotteinen ja yksilöllisesti joustava termi liittyen ihmisen toimintakykyyn, arjenhallintaan ja elämänlaatuun. Mielenterveys on ennen kaikkea yhteinen ja yhteisöllinen voimavara.