Mielenterveys

Mielenterveys on hyvin moniulotteinen ja yksilöllisesti joustava termi liittyen ihmisen toimintakykyyn, arjenhallintaan ja elämänlaatuun.