Kokemusalueet

Koulutus

Kokemusasiantuntijakoulutus (mielenterveys), Koulutetut kokemusasiantuntijat, (KoKoA ry) 05/2016

Kokemusasiantuntijan täydennyskoulutus, Kokemustalo ry 03/2021

Kokemusasiantuntijakoulutus (autismin kirjo), Autismi- ja Aspergerliitto ry 10/2017

Vertaisryhmän ohjaajakoulutus (autismin kirjo), Autismi- ja Aspergerliitto ry 11/2017

Avoin yliopisto: Ihmisen vahvuuksien tukeminen (kasvatuspsykologia), erityispedagogiikan perusteet (erityiskasvatustiede). Kliininen psykologia 1

Ammatillinen perustutkinto: merkonomi, taloushallinnon osaamisala

 Ammatillisen tutkinnon osatutkinto kasvatus- ja ohjausalan koulutusohjelmasta, kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen 20 osp, Järvenpään Seurakuntaopisto 04/2021

 Hahmottamisen kuntoutuksen mentorointikoulutus, Niilo Mäki Instituutti 04/2021

 
Atk-osaaminen: Tietokoneen käyttäjän AB-kortti, sovellustukihenkilöpalvelu 15 e / tunti


Palvelujen hinnat

Käytän tarjoamieni palvelujen hinnoittelussa pohjana kokemusasiantuntijajärjestö KoKoA ry:n palkkiosuositustaulukkoa.  Palvelut räätälöidään jokaisen asiakkaan kohdalla yksilöllisen toimeksiantosopimuksen mukaan. Hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa, koska toiminta on toistaiseksi pienimuotoista.


Ryhmänohjaus ja valmistelutyö 25 €/tunti


Asiakastapaamiset ja tukihenkilötoiminta 50 €/sovittu tapaaminen


Oppilaitosyhteistyö, seminaarit, alustukset, paneelit, luennot ja koulutustilaisuudet 100- 600 €


Kokouspalkkio 50-100 €


Kehittämisprojektiin osallistuminen 300-600 €


Havainnointi, haastattelu, vertaisryhmät, auditointi, työryhmätyöskentely) 25€/tunti


Mitä lisäarvoa saat tilaamalla palveluja yritykseltäni?

Organisaatiosi ei tarvitse huolehtia perinteiseen yksityishenkilön palkkionmaksuun liittyvistä työnantajavelvoitteista, kuten ennakonpidätyksen, työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen hoitamisesta, ja henkilöstöhallintonne resursseja säästyy muihin tehtäviin. Organisaatiosi tarvitsee vain tilata tarvitsemanne palvelut, minkä jälkeen toimitan palvelut sovittuna ajankohtana, ja lopuksi laskutan teitä sovittujen ehtojen mukaisesti. Yrittäjänä, ja myös taloushallinnon ja asiakaspalvelun koulutuksen omaavana pystyn siis tarjoamaan joustavaa, räätälöityä, ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua!