Kokemusalueet

Koulutus

Kokemusasiantuntijakoulutus (mielenterveys), Koulutetut kokemusasiantuntijat, (KoKoA ry) 05/2016

Kokemusasiantuntijan täydennyskoulutus, Kokemustalo ry 03/2021

Kokemusasiantuntijakoulutus (autismin kirjo), Autismi- ja Aspergerliitto ry 10/2017

Vertaisryhmän ohjaajakoulutus (autismin kirjo), Autismi- ja Aspergerliitto ry 11/2017

Avoin yliopisto: Ihmisen vahvuuksien tukeminen (kasvatuspsykologia), erityispedagogiikan perusteet (erityiskasvatustiede). Kliininen psykologia 1

 Lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, 12/2013

Ammatillinen perustutkinto: merkonomi, taloushallinnon osaamisala 06/2017
Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja, 06/2006
Liikennepsykologian opintojakso, 3 op, Hämeen ammattikorkeakoulu, kevät 2012

 Ammatillisen tutkinnon osatutkinto kasvatus- ja ohjausalan koulutusohjelmasta, kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen 20 osp, Järvenpään Seurakuntaopisto 04/2021

 Hahmottamisen kuntoutuksen mentorointikoulutus, Niilo Mäki Instituutti 04/2021

 Traumaattinen kriisi ja henkinen ensiapu, opintojakso, 10/2021 Metropolia Ammattikorkeakoulu 


Palvelut


Kokemusasiantuntijan vastaanotto, 20 e/tunti. 


Henkilökohtaisen avustajan palvelut: esim. kauppa-asiointi ja virastoasiointi, siivous, pyykinpesu, ruuanlaitto, apua sähköiseen asiointiin, keskustelutuki ja vapaa-ajan vietossa avustaminen. Tarvittaessa myös yhteistyö sidosryhmissä. 20 e/tunti. 

 
Atk-osaaminen: Tietokoneen käyttäjän AB-kortti, sovellustukihenkilöpalvelu 15 e / tunti

 Kielitaito: Suomi, äidinkieli. ruotsi, tyydyttävä, englanti, hyvä. venäjä, tyydyttävä.
 
UUTTA! Erityisryhmien kuten autismin kirjon ja mielenterveyskuntoutujien ohjatut retket ja järjestetyt vertaislomailumatkat, kysy tarjous. 


Kokemus: 

Luennoin Terveyden- ja Hyvinvoinnin laitoksen, Sosiaali- ja terveysministeriön sekä työministeriön työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sote-keskusta, hankkeen alustusseminaarissa 02.02.2021


https://m.youtube.com/watch?v=-DC00TqdJMo&t=2343s


Atk- tukihenkilönä olen toiminut satunnaisesti alkaen 09/2015

Työkokeilun järjestäjänä olen toiminut 08/2018-12/2018, sekä lokakuussa 2020 ja pienprojektin tiimoilta työsuhteessa olevan esimiehenä, helmikuu 2021.

Kanta-Hämeen Hymy ry, puheenjohtaja ja vertaisohjaaja v. 2018- 2021

 Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnan jäsen, työllisyyttä edistävä toimija v. 2021- 

 Olen toiminut aiemmin myös henkilökohtaisena avustajana erilaisissa elämäntilanteissa oleville asiakkaille.

 


  

 


Palvelujen hinnat

Käytän tarjoamieni palvelujen hinnoittelussa pohjana kokemusasiantuntijajärjestö KoKoA ry:n palkkiosuositustaulukkoa.  Palvelut räätälöidään jokaisen asiakkaan kohdalla yksilöllisen toimeksiantosopimuksen mukaan. Hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa, koska toiminta on toistaiseksi pienimuotoista.


Ryhmänohjaus ja valmistelutyö 25 €/tunti


Asiakastapaamiset ja tukihenkilötoiminta 50 €/sovittu tapaaminen


Oppilaitosyhteistyö, seminaarit, alustukset, paneelit, luennot ja koulutustilaisuudet 100- 600 €


Kokouspalkkio 50-100 €


Kehittämisprojektiin osallistuminen 300-600 €


Havainnointi, haastattelu, vertaisryhmät, auditointi, työryhmätyöskentely) 25€/tunti


Mitä lisäarvoa saat tilaamalla palveluja yritykseltäni?

Organisaatiosi ei tarvitse huolehtia perinteiseen yksityishenkilön palkkionmaksuun liittyvistä työnantajavelvoitteista, kuten ennakonpidätyksen, työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen hoitamisesta, ja henkilöstöhallintonne resursseja säästyy muihin tehtäviin. Organisaatiosi tarvitsee vain tilata tarvitsemanne palvelut, minkä jälkeen toimitan palvelut sovittuna ajankohtana, ja lopuksi laskutan teitä sovittujen ehtojen mukaisesti. Yrittäjänä, ja myös taloushallinnon ja asiakaspalvelun koulutuksen omaavana pystyn siis tarjoamaan joustavaa, räätälöityä, ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua!© 2018 Kokemusasiantuntija Joni Koskinen Tmi    Kaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!