Tervetuloa!

Olen riihimäkeläinen 36-vuotias autismin kirjon       ja mielenterveyden koulutettukokemusasiantun tijayrittäjä                           utbildad erfaren expert       обученный опытный специалистпредприниматель                                                                      https://suomitalkoot.fi/talkoohakemisto/kokemusasiantuntija-joni-koskinen-tmi/

Tietoa kokemusasiantuntijatoiminnasta

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta esim. mielenterveyden häiriöstä joko itse sairastaneena tai potilaan / kuntoutujan läheisenä.

Koulutettu kokemusasiantuntija on henkilö, joka on suorittanut omaan kokemusalueeseen liittyvän kokemusasiantuntijakoulutuksen. Koulutusta järjestävät mm. kolmannen sektorin toimijat, ja sairaanhoitopiirit.

Kokemustietoni

Kokemustietoni perustuu psykiatrian palvelujen asiakkuuteen, psyykkisistä häiriöistä, erityisosatekijätön skitsofrenia ja pakko-oireinen häiriö OCD, sekä Aspergerin oireyhtymän haasteista kuntoutumiseen. Olen myös assosioinut, yhdistänyt kokemustietoani avoimen yliopiston opintojaksoilla erilaisissa asiayhteyksissä positiivisen psykologian, kliinisen psykologian sekä erityispedagogiikan teemoihin. Näin ollen saat minusta asiantuntevan tukihenkilön, luennoitsijan tai vertaisneuvojan, joka soveltaa kokemustietoa yksilöllisiin tilaajan tarpeisiin.


Tarjoan palveluja seuraavilla arvoilla:

- Ihmiskeskeisyys

- Yksilöllisyys

- Arvostava kohtaaminen 

- Avoimuus

- Dialogisuus

- Luottamuksellisuus, eettisyys 

Yritys tarjoaa kokemusasiantuntijapalveluja

- Koulutus- ja luentotilaisuuksiin.

- Omiin kokemusosaamisalueisiini liittyviin konsultaatioihin (lue tietoa osaamisalueistani).

- Sopimuksen mukaan mediassa julkaistaviin haastatteluihin.