Tervetuloa!

Olen riihimäkeläinen 36-vuotias autismin kirjon       ja mielenterveyden koulutettukokemusasiantun tijayrittäjä                           utbildad erfaren expert       обученный опытный специалистпредприниматель                                                                      https://suomitalkoot.fi/talkoohakemisto/kokemusasiantuntija-joni-koskinen-tmi/

Tietoa kokemusasiantuntijatoiminnasta

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta esim. mielenterveyden häiriöstä joko itse sairastaneena tai potilaan / kuntoutujan läheisenä.

Koulutettu kokemusasiantuntija on henkilö, joka on suorittanut omaan kokemusalueeseen liittyvän kokemusasiantuntijakoulutuksen. Koulutusta järjestävät mm. kolmannen sektorin toimijat, ja sairaanhoitopiirit.


 Uusi kirja: Ajatelmia syrjäisestä mutta tärkeästä näkökulmasta

 
Kirjassa tuon esiin ajatuksiani yhteiskunnallisesta erityisryhmävähemmistöstä käsin, teemoina arjen henkilökohtaiset elämänfilosofiat, sisältäen näkökulmia myös mielenterveyteen ja hyvinvointiin. 

Kirjan hinta 20 e /kpl
 
Lisätietoja ja tilaukset: kokemusasiantuntijapalvelu@gmail.com 



TULOSSA:

KEVÄÄLLÄ 2022 KAIKILLE AVOIN KOKEMUKSELLINEN KOULUTUS/KEHITTÄMISPÄIVÄ:


Koulutuspäivä, ideariihi ja uusien näkökulmien etsiminen neuropsykiatrian ammattilaisille, kokemusasiantuntijoille, muille moniammatillisille sidosryhmien henkilöstöille, autismin kirjon henkilöiden kanssa työskenteleville, alan opiskelijoille, sekä muille teeman parissa henkilökohtaisesti tai läheisen autisminkirjolaisen lähipiirin henkilöille:

PÄIVÄN TEEMANA AUTISMIKIRJON HENKILÖIDEN YHTEISKUNTAOSALLISUUDEN KASVUN JA KEHITYKSEN HAASTEET MUUTTUVASSA YHTEISKUNNALLISESSA ASENNEILMAPIIRISSÄ...

ALUSTAVASTI SUUNNITELTU TOTEUTUSPÄIVÄ: LAUANTAI 05.02.2022 KLO 9-15

TILAISUUS TOTEUTETAAN VERKKOVÄLITTEISESTI MICROSOFT TEAMS- VERKKOALUSTALLA. TARKEMMAT TIEDOT TILAISUUDEN ESIINTYJISTÄ JA OSALLISTUJAMAKSUISTA JOULUKUUN PUOLIVÄLIIN MENNESSÄ.

Lisätietoa: kokemusasiantuntijapalvelu@gmail.com


Kokemustietoni

Kokemustietoni perustuu psykiatrian palvelujen asiakkuuteen, psyykkisistä häiriöistä, erityisosatekijätön skitsofrenia ja pakko-oireinen häiriö OCD, sekä Aspergerin oireyhtymän haasteista kuntoutumiseen. Olen myös assosioinut, yhdistänyt kokemustietoani avoimen yliopiston opintojaksoilla erilaisissa asiayhteyksissä positiivisen psykologian, kliinisen psykologian sekä erityispedagogiikan teemoihin. Näin ollen saat minusta asiantuntevan tukihenkilön, luennoitsijan tai vertaisneuvojan, joka soveltaa kokemustietoa yksilöllisiin tilaajan tarpeisiin.


Tarjoan palveluja seuraavilla arvoilla:

- Ihmiskeskeisyys

- Yksilöllisyys

- Arvostava kohtaaminen 

- Avoimuus

- Dialogisuus

- Luottamuksellisuus, eettisyys 

Yritys tarjoaa kokemusasiantuntijapalveluja

- Koulutus- ja luentotilaisuuksiin.

- Omiin kokemusosaamisalueisiini liittyviin konsultaatioihin (lue tietoa osaamisalueistani).

- Sopimuksen mukaan mediassa julkaistaviin haastatteluihin.



© 2018 Kokemusasiantuntija Joni Koskinen Tmi    Kaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!